قیمت روز محصولات اپل

اگر می‌خواهید زمانی که در یک جمع هستید، دوستتان را پیدا کرده و با او صحبت کنید، می‌توانید با استفاده از قابلیت واکی تاکی در اپل واچ خود و فقط با زدن یک ضربه، او را پیدا کرده و درست مانند دستگاه بی‌سیم با اون صحبت کنید! برای استفاده از قابلیت واکی تاکی، هر دو طرف باید به اپل واچ ...